Malmö Höstmil springer för Östersjön!

Lördag den 16 november 2019 springer vi längst med vattnet. Utan vatten finns vi inte. Havet skänker oss liv, men också avkoppling och oändliga naturupplevelser.

Med detta lopp har vi därför valt att starta en insamling för att bidra till WWF fantastiska arbete för att Rädda Östersjön.

Från anmälningsavgiften skänks 15 kr till denna insamling.
Var med och rädda Östersjön du med!